3M

1621 ครอบตานิรภลยกันสารเคมี

  • Sale
  • Regular price 210.00 ฿


กรอบยืดหยุ่น สวมใส่สบาย กระชับ มีวาว์ลระบายอากาศ 4 จุด เคลือบสารป้องกันฝ้า ป้องกันการกระเด็นของสารเคมี หรือฝุ่นฟุ้งกระจาย