ช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงิน:

ผ่านการชำระเงินช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

โดยรายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมีดังนี้

  • ธ.ไทยพาณิชย์ /บัญชีกระแสรายวัน  สาขาตลาดน้อย  เลขที่บัญชี  013-3-03940-7
  • ธ.กสิกรไทย/บัญชีกระแสรายวัน สาขาสีลม เลขที่บัญชี  001-1-04077-2
  • ธ.กรุงเทพ/ บัญชีกระแสรายวัน  สาขาสีลม   เลขที่บัญชี  118-3-04934-3
  • ธ.กรุงไทย /บัญชีกระแสรายวัน   สาขานานาเหนือ  เลขที่บัญชี  000-609053-2

หลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว รบกวนลูกค้าแจ้งชำระเงินโดยส่งหลักฐานดังนี้

  • Pay in Slip (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร)
  • ระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้โอน และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
  • เลขที่ Order No. ที่ได้รับการยืนยันจากการสั่งซื้อผ่านระบบ e-Commerce
  • วันเวลาที่โอน และช่องทางการชำระเงิน (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้) เช่นเค้าท์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม หรือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

ส่งหลักฐานมายังอีเมล์นี้ e-commerce@louist.co.th หรือใช้แบบฟอร์มของเว็บ คลิกที่นี่