กว่าหนึ่งศตวรรษแห่งความไว้วางใจ

บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการตลาด การกระจายสินค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค และสินค้า เฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยมามากกว่าศตวรรษ เรามีความเข้าใจอย่างลึกซื้งถึงการนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ เอาใจใส่ในการสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้าของเรา และภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน